USW IT Status Page

Quercus is now back up however it is running ‘at risk’ while IT Services investigate the root cause of the problem.
If you have any queries relating to this message please contact IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.

Mae Quercus yn gweithio ar hyn or bryd ond mae’n rhedeg ‘mewn perygl’ tra bod Gwasanaethau TG yn ymchwilio i achos sylfaenol y broblem.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y neges hon, cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk ar +44 1443 4 82882.

What has happened?

IT Services is aware that the Quercus services are currently unavailable and are experiencing an outage.

How will this affect me?

Users may experience an issue with accessing Quercus due to this outage and are working to resolve this issue.

What is being done?

IT Services is currently working to resolve this issue and will provide further updates throughout the day.

For further information or other issues, please visit our https://status.southwales.ac.uk/

If you have any queries relating to this message please contact IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.

Beth sydd wedi digwydd?

Mae Gwasanaethau TG yn ymwybodol nad yw gwasanaethau Quercus ar gael ar hyn o bryd a'u bod yn profi cyfnod segur.

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Mae'n bosibl y bydd defnyddwyr yn profi problem gyda cyrchu Quercus oherwydd y toriad hwn ac maent yn gweithio i ddatrys y mater hwn.

Beth sy'n cael ei wneud?

Mae Gwasanaethau TG ar hyn o bryd yn gweithio i ddatrys y mater hwn a bydd yn darparu diweddariadau pellach drwy gydol y dydd.

Am ragor o wybodaeth neu faterion eraill, ewch i'n https://status.southwales.ac.uk/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y neges hon, cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk ar +44 1443 4 82882.

What is being done?

All VPN and Wi-Fi services will be running ‘at risk’ during maintenance of the network to resolve a known network access problem.

When is it being done?

Network services will be running ‘at risk’ on:

  • 0700-0800 – Tuesday 16th April 2024

Why is this being done?

Network maintenance is required to improve resilience and stability of the network.

For further information or other issues, please visit our https://status.southwales.ac.uk/

If you have any queries relating to this message, please contact the IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.

Beth sy'n cael ei wneud?

Bydd yr holl wasanaethau VPN a Wi-Fi yn rhedeg ‘mewn perygl’ wrth gynnal a chadw’r rhwydwaith i ddatrys problem hysbys mynediad i’r rhwydwaith.

Pryd mae'n cael ei wneud?

Bydd gwasanaethau rhwydwaith yn rhedeg ‘mewn perygl’ ar:

  • 0700-0800 – Dydd Mawrth 16eg Ebrill 2024

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Mae angen cynnal a chadw rhwydwaith i wella gwytnwch a sefydlogrwydd y rhwydwaith.

Am ragor o wybodaeth neu faterion eraill, ewch i'n https://status.southwales.ac.uk/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r neges hon, cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk ar +44 1443 4 82882.

What is being done?

An upgrade is taking place to the '4Risk' System.

When is it being done?

  • 1900 - 2100 - Tuesday 16th April 2024.

How will this affect me?

The 4RISK system will be unavailable during the above times. Please do not attempt to logon.

Why is this being done?

To upgrade the system for various improvements and new features.

For further information or other issues, please visit https://status.southwales.ac.uk/

If you have any queries relating to this message, please contact IT Service Desk Online https://support.southwales.ac.uk or on +44 1443 4 82882.


Beth sy'n
cael ei wneud?

Mae'r System '4Risk' yn cael ei uwchraddio.

Pryd mae'n cael ei wneud?

  • 1900 - 2100 - Dydd Mawrth, 16 Ebrill 2024.

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Ni fydd y system 4RISK ar gael yn ystod yr amseroedd uchod. Peidiwch â cheisio mewngofnodi.

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

I uwchraddio'r system ar gyfer gwelliannau amrywiol a nodweddion newydd.

Am fwy o wybodaeth neu faterion eraill, ewch i https://status.southwales.ac.uk/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y neges hon, cysylltwch â Desg Gwasanaeth TG Ar-lein https://support.southwales.ac.uk neu galw +44 1443 4 82882.

What is being done?

Turnitin and Gradescope will undergo maintenance.

When is it being done?

Saturday 20th April between the hours of 15:00 and 20:00.

How will this affect me?

No grading or feedback activities should be performed during this time, as work undertaken may be lost.

Why is this being done?

This work is being undertaken directly by the service supplier and we apologise for any inconvenience this may cause.


Beth sy'n cael ei wneud?

Bydd Turnitin a Gradescope yn cael eu cynnal a'u cadw

Pryd mae'n cael ei wneud?

ddydd Sadwrn 20 Ebrill rhwng 15:00 a 20:00.

Sut bydd hyn yn effeithio arna i?

Ni ddylid cyflawni unrhyw weithgareddau graddio nac adborth yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd gallai'r gwaith a wneir gael ei golli.

Pam fod hyn yn cael ei wneud?

Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol gan y cyflenwr gwasanaeth ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Last updated: Wed, 17th Apr 2024 at 09.30


If you are experiencing a problem not listed here, please contact IT Support.